Team

Directeur van de stichting is Maria Reinders-Karg. Zij is antropoloog en afgestudeerd op de materiële cultuur van de Saramakaners. Dit zijn nakomelingen van Marrons, voormalige slaven die vooral in de tweede helft van de 17de eeuw de bossen van Suriname in trokken en zich aanvankelijk vestigden langs de Saramaka rivier. Vervolgens heeft ze les gegeven als docent maatschappijleer in het voortgezetonderwijs. Aansluitend heeft zij het educatie en presentatieprogramma binnen het NiNsee vormgegeven en diverse tentoonstellingen met betrekking tot het slavernijverleden vormgegeven. Sinds 2014 is Maria verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting en het vormgeven van projecten en programma’s met behulp van 5 medewerkers en diverse vrijwilligers. Het 5-tallige bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht.

 

 

Medewerkers 

Sanne Lobato-Jansen is in 2011 afgestudeerd aan de Reinwardt Academie Amsterdam, op de Representatie en Participatie van Nederlandse Marrons in de tentoonstelling ‘Kunst van Overleven’ van het Tropenmuseum. Daarnaast volgde zij een minor Culturele Antropologie aan de UvA. Sanne is werkzaam op het gebied van erfgoededucatie, presentatie en communicatie. Het vergroten van het collectief bewustzijn over het Nederlands slavernijverleden is volgens Sanne essentieel voor een inclusieve en gelijkwaardige samenleving. Al sinds 2013 is zij betrokken bij verschillende activiteiten van de stichting. Op dit moment verzorgt zij de redactie van de facebookpagina.

 

 

20160412 Rianne Walet
Rianne Walet werkt sinds 2014 met veel plezier bij Stichting Stil Verleden, waar zij het team ondersteunt met het ontwikkelen van lesprogramma’s, het schrijven van teksten en  het geven van lessen op scholen. Tijdens haar studie Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie in Amsterdam kwam zij in contact met slavernijerfgoed. Het fascineerde haar dat zo een omvangrijke wereldgeschiedenis nog behoorlijk onderbelicht kan zijn, terwijl het een grote rol heeft gespeeld in de historie, waaronder die van Nederland. Ook vandaag de dag zijn er nog veel sporen van te zien.

 

 

Mariëlle Taal is sinds 2017 lid van het team bij Stichting Stil Verleden. Mariëlle heeft geschiedenis gestudeerd in Leiden. Via een vriend kwam zij bij de afdeling slavernijgeschiedenis terecht, waar zij erg geïnspireerd werd door haar docenten. Mariëlle heeft de educatieve minor gedaan, en is daarmee bevoegd geschiedenis docent. Tijdens haar afstudeeronderzoek naar hoe we in Nederland slavernijgeschiedenis aanbieden  op het HAVO/ VWO kwam zij in aanraking met Stichting Stil Verleden. Na het afronden van haar bachelor in januari, is zij in het voorjaar van 2017 als vrijwilliger bij Stichting Stil Verleden aan de slag gegaan. Ze ondersteunt hier met het maken van educatieve programma’s. Naast haar werk voor de stichting is Mariëlle actief als turncoach en sportdocent op de basisschool. In 2019 hoopt zij haar master Beleid, Communicatie en Organisatie aan de VU in Amsterdam af te ronden.

 

Cohen Anouk A. Cohen-2Anouk Cohen heeft in 2014 de master Kunst, Cultuur en identiteit afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bij Stichting Stil Verleden ondersteunt ze het team met het ontwikkelen van educatieprogramma’s.

Door haar studie en persoonlijke achtergrond interesseert ze zich voor het slavernijverleden. Ze wil graag haar steentje bijdragen aan de maatschappij door middel van kunst & cultuur. Het slavernijverleden is onderdeel van onze geschiedenis en cultuur. Op deze manier wil ze jongeren meer inzicht geven in het slavernijverleden.

 


Vrijwilligers

Daarnaast zijn er een aantal ervaren en deskundige vrijwilligers actief die zich als begeleider en rondleider inzetten voor Stichting Stil Verleden.